A teremtés…

Elolvastam vagy kétszer az első három oldalnyit a Bibliából és biza egyből feltűnt egy érdekes dolog. Aztán nekifogtam és kutattam és kerestem és kiderült nem csak én látom, hogy itt valami nem stimmel, hanem mások is. Egyik kedvenc helyem mindenféle bibliai ellentmondást megtalálni az a “Dwindling In Unbelief” . A Biblia nem egy könnyű olvasmány, és “végignyalni” az egészet nem kevés időt jelent. Ráadásul az,. hogy az ember elolvassa nem mindig elég.  Vagyis soha nem elég. Így egy ilyen segítséggel sokkal könnyebb megtalálni azokat a részeket amelyek sehogyan sem érthetőek.

Mózes első két könyvében  máris található egy ellentmondás. Elég komoly ellentmondás ha azt vesszük, hogy a Bibliáról sokan azt állítják, hogy maga az Isten szavait tartalmazza. Ennyire szórakozott lett volna? Vagy mégis inkább emberek írták akik ugye nem a tökéletességről híresek…

Nekem az a magyarázat “fekszik”, hogy a biblia nem egyéb mint mindenféle “tudományok” szöveggyűjteménye, az amit az emberek akkor tudtak a világról,magyarázatok és elképzelések. Amelyeket időnként javítottak, itt ott helyre pofoztak, és emiatt jött a sok ellentmondás.

Kezdjünk bele 😀

Először is fontos megemlítenem, hogy egy ideje olvasgatok ilyen témában és a legjobb hely mindenféle ellentmondásokra a “Skepticás Annotated Bible“.   Miután megkaptam magam is, hogy két féle képen “készült” el az ember, jó volt megtalálni itt is az erre vonatkozó ellentmondást. Ugyanis először azt hittem, hogy nem értem jól. Hogy talán a második teremtés történet  arra az időre vonatkozik, amikor még nem volt meg az ember? De nem…

Mózes I. könyve 1. rész:

”  20. És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

24. Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. ”

Mózes I. könyve 2. rész

“7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
19. És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
23. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. ”

Szóval, először megteremti az állatokat, majd az embereket: nőt és férfit az ő hasonlatosságukra. Természetesen kérdés, hogy kiknek a hasonlatosságaira, hiszen többes számban beszél erről.  Na meg az Isten képére, de akkor most Isten nő vagy férfi, ha az ő képére van teremtve? Gondolom ilyenkor jön képbe a “nem úgy kell értelmezni” magyarázat, és a “nem kell szó szerint venni”. Mert “nyilvánvaló” a Bibliát csak akkor kell szó szerint venni, ha az történetesen azt mondja amit épp kell.

Második lépésben, megteremti az embert, aki szegény unatkozik, mert még nincsenek állatok. Persze ez esetben az Isten a föld porából teremti meg az embert, majd ugyanebből az alapanyagból az állatokat is. De csak a férfit, a nő megteremtése majd csak az állatok után következik.

Felmerül a kérdés is, hogy ezek szerint az első emberpár egyforma génnel rendelkezik?  De mondjuk ne kicsinyeskedjünk, hiszen egy egész világ megteremtése után igazán nem nagy dolog egy gént egy picit módosítani, hogy a nőnek XX kromoszómája legyen míg a férfinak XY marad…

 

 

Advertisements